TOEKOMSTIGE SITE

AANPASSINGEN

De rode pijl geeft de locatie aan van de parkeerplaatsen voor personenauto’s.

De daktuin zorgt voor nog meer groen en is een aangename plek in de pauzes.

Dit is het zijaanzicht van de laadkaaien.

Aan de perceelzijde breiden we de groen- & geluidsbuffer uit om overlast voor de buren te voorkomen.

Het kantoorgebouw wordt ook aan de buitenkant opgefrist.

Cookie preferences